Mazuryclub - Ośrodki wypoczynkowe mazury - Domki letniskowe mazury - Wakacje - Twoje wczasy na Mazurach
                    
MazuryClub:
+48 89 7427866,
e-mail
Nr.Rach.59102036390000800200029694
Miasto RESZEL

Trasa wycieczki rowerowej dla wytrwałych wynosi ok. 65 km i wiedzie z MazuryClub przez Sorkwity, Zyndaki, Łężany do Reszla i z powrotem. Droga poprowadzona w pagórkowatym terenie, pozwala na podziwianie uroków ziemi mazurskiej. Osiągnąwszy cel podróży możemy odpocząć, przed powrotem zwiedzając zamek i inne liczne zabytki Reszla. Czas potrzebny do pokonania tej niełatwej trasy należy szacować na ok. 5 do 8 godz.

W 1241 roku Krzyżacy założyli drewnianą strażnicę. Nazwa Reszel (Resel, Resi, Resil, Reszeil, Rezil) jest pochodzenia staropruskiego. W 1336 roku zaistniała nazwa Resil. W latach 1254 - 1 na Warmii powstało 12 miast (m.in. Lidzbark Warmiński, Olsztyn), wśród nich także Reszel, który stal się miastem na prawie chełmińskim w 1337 roku. Po bitwie pod Grunwaldem w Reszlu gościły wojska króla Władysława Jagiełły. Miasto po 50 latach istnienia miało duży gotycki kościół, zamek biskupi, ratusz, składy towarowe, klasztor, szpital, wodociąg i mury obronne. Reszel byt drugim pod względem znaczenia i zamożności miastem Warmii. W latach 1472 -1479 toczył się konflikt o obsadę biskupstwa warmińskiego. Po tej wojnie miasto zaczęto się jeszcze bardziej rozwijać, jednak narastający konflikt polsko - krzyżacki doprowadził w roku 1519 do kolejnej wojny. W 1520 roku król Zygmunt Stary obsadził zamek w Reszlu załogą 400 Czechów. W tym samym czasie na przedmieściach miasta miała miejsce inna bitwa - z Tatarami. Po podpisaniu układu krakowskiego w 1525 roku zapanował na około 100 lat pokój. W XVI wieku w mieście rozwijało się rzemiosło. W następnych stuleciach miasto słynęło z warsztatów snycerskich, rzeźbiarskich, kowalskich i złotniczych. Jednak wojny ze Szwedami i zarazy zahamowały rozwój miasta. W latach 1654-1710 Reszel znalazł się w rękach nieprzyjaciela. W kolejnych latach (od 1602 roku aż po 1710 rok) mieszkańców miasta I okolic nawiedzały epidemie. Podczas ostatniej epidemii dżumy ( 1709 - 1711 ) W całym mieście zmarto ponad 1000 osób. Ponowny rozkwit miasta nastąpił po przejściu Warmii pod panowanie polskie. Zmienił się skład ludności, przybyto tu dużo Polaków - przede wszystkim chłopów. W 1631 roku jezuici założyli w mieście kolegium. Syto to tzw. studium niższe, przygotowujące kandydatów do słynnego studium wyższego w Braniewie. Rozbiór Polski W 1772 spowodował, że Reszel stal się miastem pruskim. Wówczas w mieście mieszkało 3030 osób. Reszel byt wtedy pod względem liczby ludności trzecim miastem na Warmii, po Braniewie i Lidzbarku. W 1773 roku został wybrany pierwszy pruski burmistrz. Skutkiem przyłączenia Warmii do Prus byto rozszerzenie kontaktów handlowych Z Francją, Hiszpanią czy Wiochami. Szczególnie bogacił mieszczan handel zbożem i suknem. Pod koniec XVIII wieku proboszczem w Reszlu byt Marcin Krasicki, którego często odwiedzał brat - biskup warmiński Ignacy Krasicki. Proboszcz rezydował W starej plebanii znajdującej się między kościołem a zamkiem. W 1806 roku w Reszlu wybuch! wielki pożar. Ogień zniszczył całą drewnianą zabudowę miasta, ratusz i część zamku. O wzniecenie pożaru podejrzewano młodą kobietę Barbarę Zdunk. Miała tego dokonać z zemsty na mężczyźnie, który ją porzucił. 22 VI 1808 roku sąd miejski skazał na śmierć podejrzaną o podpalenie kobietę. Sprawa nie była jednak zupełnie jasna I przeszła przez wszystkie instancje sądownictwa pruskiego. Ostateczny wyrok zapadł 21 VIII 1811 roku w Królewcu i byt to wyrok śmierci. Wykonano wówczas jeden z ostatnich w Europie wyroków sądowych skazujących oskarżonego na śmierć przez spalenie na stosie. Od 1945 roku Reszel powrócił do Polski. Początkowo byt w powiecie reszelskim z siedzibą w Biskupcu, a następnie w powiecie biskupieckim w województwie olsztyńskim. Od 1 999 roku jest W powiecie kętrzyńskim, w województwie warmińsko - mazurskim.

GMINA RESZEL Miejsko-wiejska gmina Reszel położona jest w północnej części województwa warmińsko - mazurskiego, w powiecie kętrzyńskim. Powierzchnia gminy wynosi: 178,7 km2 . W gminie mieszka ponad 9 tysięcy ludności, a w samym mieście Reszlu ponad 5 tysięcy Obszar gminy wchodzi w skład Pojezierza Mrągowskiego, które jest częścią Pojezierza Mazurskiego. Krajobraz został w głównej mierze ukształtowany przez zlodowacenie bałtyckie, które ustąpiło z tego terenu około 12 tysięcy lat temu. Powierzchnia terenu jest falista, a miejscami wyraźnie pagórkowata. Na terenie gminy znajduje się 7 większych jezior oraz dużo małych polodowcowych jeziorek i oczek wodnych. Gmina wchodzi w skład obszaru „Zielone Płuca Polski” Na terenie gminy znajduje się sanktuarium maryjne w Świętej Lipce odwiedzane corocznie przez liczne rzesze pielgrzymów krajowych i zagranicznych.

MIASTO RESZEL Miasto Reszel ma bogatą przeszłość historyczną. Prawa miejskie uzyskało już 12 lipca 1337 roku. W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajdują się łącznie 73 obiekty Z terenu gminy i miasta Reszel, ze względu na unikalny średniowieczny układ ulic i budynków miasto zostało wpisane przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) na listę miast zabytkowych. Historycznie miasto leży we wschodnim krańcu Warmii, Na terenie gminy przebiega historyczna granica między Warmią (dawnymi Prusami Królewskimi) a Mazurami (dawnymi Prusami Książęcymi). Przed Świętą Lipką, przy drodze z Reszla do Kętrzyna a także przed wsią Gudniki, przy drodze z Reszla do Korsz, znajdują się kamienne stupy graniczne między krainami .
Zobacz inne Ciekawe miejsca
Copyright © 2008,2016 MazuryClub.pl

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.